Belgische loodsensociëteit "Unie"

Vlissingen

"De vereniging stelt zich ten doel het vriendschappelijk en gezellig verkeer onderling te bevorderen en te onderhouden."

 

Maatschappelijke zetel

Boulevard de Ruyter 4
4381KA Vlissingen

Inschrijfnummer
Kamer van Koophandel                           

40310130

Bankrekeningnummers Soos

Rek. nr. kanaalloodsen:
Rek. nr. rivierloodsen:
Rek. nr. zeeloodsen:

BE79-0836-9989-6833
BE74-0011-9977-4307
BE51-9792-3945-0262Agenda

Algemene ledenvergadering: vrijdag 22 maart 2019

Login